ревизионен отвор за водомер

Днес Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на.

МФ публикува данните за изпълнението на КФП към 30.09.2022 г. – На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП.

При средна цена от 361,86 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на.

наредба за вик услуги 22/11/2022  · Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта. Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от Софийска вода (одобрени от КЕВР с решение № ОУ-2 от 13.07.2016г.) · НАРЕДБА № 4 от

Токът за бизнеса утре ще е по-скъп със 7% – При средна цена от 394,40 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на.

Близо 150 нови контейнера за битови отпадъци ще бъдат поставени в община Търговище. Те ще заместят старите и повредени контейнери от типа.